سپتیک تانک پلی اتیلن
بازدید:
تاريخ : 1396/08/04

سپتیک تانک بصورت همزمان از دو روش تصفیه مکانیکی (ته نشینی فاضلاب سنگین) و تصفیه زیستی (تجزیه فاضلاب با استفاده از باکتری های بی هوازی) را به صورت زیر به طور خلاصه اتجام می دهد

– مواد و ذرات درشت ته نشین شده و در کف مخزن بر روی هم انباشته می شوند.
– چربی و روغن های نیز بر روی سطح تجمع می یابند.
– لجن کف سپتیک تانک به کمک باکتریهای بی هوازی بخشی از مواد آلاینده را تجزیه کرده و فاضلاب را تصفیه می نماید.

سپتيک تانکها واحدهايي هستند که در آنها فرآيند حذف جامدات قابل ته‌نشيني، به واسطه ته‌نشيني و هضم بي‌هوازي اين جامدات صورت مي‌پذيرد. اين سيستمها غالباً در تصفيه فاضلاب بهداشتي واحدهاي مجزا و پراکنده و يا در پيش تصفيه فاضلاب در مناطقي که از شبکه جمع‌آوري ثقلي فاضلاب با قطر کم (SDGS) استفاده مي‌نمايند، بکار گرفته مي‌شود.
در صورتي که از سپتيک تانکها به عنوان يک روش تصفيه و دفع در محل فاضلاب بهداشتي واحدهاي مجزا استفاده شود. اين سيستم شامل سه بخش اصلي خواهد بود.

ابتدا فاضلاب خروجي از منزل يا واحد مجزاي ديگر (مانند مدرسه، هتل، پاسگاه و ...) از طريق لوله فاضلابرو وارد بخش اول سيستم يعني سپتيک تانک مي‌گردد. در اينجا به ته‌نشين‌شدن جامدات در کف مخزن و شناورشدن چربي و کفاب در سطح نخستين مرحله تصفيه اتفاق مي‌افتد.
سپس پساب مايع خروجي از سپتيک تانک براي توزيع در منطقه جذب وارد اطاقک يا جعبه توزيع مي‌گردد. غالباً در مواردي که منطقه جذب به لحاظ رقومي مرتفع‌تر از سپتيک تانک باشد و يا در حالتي که از گنبدهاي ماسه‌اي مرتفع به عنوان ناحيه جذب استفاده گردد، در اطاقک توزيع براي تأمين فشار لازم از پمپ استفاده مي‌شود.
در نهايت، پساب وارد منطقه جذب گرديده و در آنجا به منظور تصفيه نهايي در خاک منطقه توزيع مي‌شود. اگر سيستم به خوبي طراحي و نگهداري گردد ميکرو ارگانيسم هاي موجود روي ذرات خاک منطقه جذب مواد آلي موجود در پساب را مصرف نموده و پساب قبل از رسيدن به آبهاي زيرزميني فاقد اين مواد خواهد بود.